TEKin jäsenen asema vahvistuu 

 • kaikille kunnon työtä
 • kunnon työstä kunnon palkka
 • laatua elämään työajan hallinnalla
 • vahvaa tukea työelämän muutostilanteissa
 • turvattu elinikäinen ammattitaidon kehittyminen
 • laadukkailla työyhteisöillä menestystä ja hyvinvointia

 

TEK on vahvempi ja uudistava vaikuttaja

 • työmarkkinaneuvotteluissa
 • hyvän työelämän kehittämisessä
 • koko koulutusjärjestelmän laadullisessa parantamisessa
 • uusien työpaikkojen synnyttämisessä
 • tulevaisuuden tekniikan kehittämisessä ja hyväksikäytössä
 • kestävän elinympäristön rakentamisessa
 • jäsenistön kannalta tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa


EDUNVALVONTARENGAS on TEKin valtuuston laajin ja merkittävin yhteistyörengas. Renkaan vaaliliittojen tärkeä yhdistävä tekijä on jäsenen palvelut ja edunvalvonta valmistumisvaiheessa olevasta aina kokeneeseen senioriin asti.

Edistämme hyvää elämisen laatua ja sen perustana olevaa osaamista, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä.

Ajamme TEKkiläisten asiaa työpaikoilla, työehtosopimuksissa ja yhteiskunnallisilla foorumeilla.

 

EDUNVALVONTARENKAASSA ovat mukana