Katso kaikki Keskustan ehdokkaat

 

 

VIIDEN TÄHDEN TEK

 

TEKin tavoitteissa on viisi painopistealuetta, joiden avulla TEK tukee jäseniään elämän kaikissa vaiheissa

 • Vahva edunvalvonta takaa TEKin jäsenille parhaan turvan työelämän vaihtuvissa tilanteissa ja parhaan tuotos/panossuhteen jäsenmaksuille
 • TEK uudistaa työelämää hyödyntäen täysimääräisesti tekniikan kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet 
 • Koulutuksen ja sen tuottaman osaamisen kehittäminen kansainväliselle huipputasolle on TEKin keskeisimpiä päämääriä
 • Perhe- ja työelämän optimaalinen yhteensovittaminen parantaa elämän laatua ja luo parhaat edellytykset uusien sukupolvien tasapainoiselle kehitykselle
 • TEK tarjoaa parhaan tuen ja tehokkaimmat työkalut työelämän muutostilanteiden hallintaan ja hyvän työelämän säilymiseen muutosten keskellä

 

TEKin toiminnan viisi painopistealuetta edistävät kestävää kehitystä 

 • TEK luo jäsenelleen parhaat edellytykset yksilöllisen ja nousujohteisen urapolun luomiseen ja tukee häntä sen kaikissa vaiheissa
 • Hyvä ja reilu työelämä mahdollistaa myös elämän laadun parantamisen ja siihen panostamisen
 • Koulutuksen, oppimisen, ymmärryksen ja osaamisen elinikäiselle kehittämiselle avataan uusia uria yhteistyössä yritysten kanssa käyttäen hyväksi teknologian kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet
 • TEKin jäsenistö toimii yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja osallistuu aktiivisesti yhteisten asioiden hoitamiseen ja niistä päättämiseen 
 • TEK on sisäistänyt tekniikan merkityksen kestävän kehityksen ja tulevaisuuden luomisessa ja juurruttaa tätä ajattelutapaa ympäröivään yhteiskuntaan

 

MEIDÄN TEK

 • TEK on vahvasti yhteisöllinen toimija, joka pitää kaikki mukana työssä paremman tulevaisuuden kehittämiseksi
 • TEK kulkee jäsenensä rinnalla hänen kaikissa elämäntilanteissaan eikä jätä häntä koskaan yksin
 • TEK ymmärtää perheen merkityksen työn tavoitteellisuuden taustavoimana ja toimii perheiden tukemiseksi eri elämänvaiheissa
 • Yhteisöllisyyden merkitys TEKin toiminnassa kasvaa ja sen lisäämiseksi kehitetään uusia vetovoimaisia toimintamuotoja
 • TEK on jäsenistönsä sparraaja, tukija ja matkasauva

 

TEK TEKEE SEN!