Katso kaikki Kokoomuksen ehdokkaat

 

 

Kun Suomi menestyy, TEKkiläiset menestyvät. Kun TEKkiläiset menestyvät, Suomi menestyy.

 

Uudistamme TEKiä. Meitä jäseniä on moneksi, ja meillä on erilaisia syitä olla mukana. On tärkeää, että TEK pystyy tuottamaan lisäarvoa jokaiselle jäsenelleen.

Olemme tulevaisuusorientoituneita: luomme jo kuvaa siitä, missä TEK ja työmarkkinat ovat seuraavalla vuosikymmenellä. 

Ykkössijalla on suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen siten, että elintasomme nousee. Se edellyttää sekä työelämän kehittämistä että vientiin kohdistuvan yritystoiminnan vahvistumista. Tämän takana taas tarvitaan huipputasoista tekniikan alan korkeakoulutusta, panostusta tutkimukseen ja kehitykseen sekä yhteistyötä eri alojen osaajien kesken.

Työelämä muuttuu, ja yhä useampi saa palkkansa työnsä tulosten perusteella. Työnteon, oppimisen ja vapaa-ajan kokonaisuus muuttuu mosaiikkisemmaksi. Tähän tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja sopimusmalleja, joiden kehittämisessä TEKillä on tärkeä tehtävä.

Haluamme vahvistaa luottamushenkilöiden roolia TEKin toiminnassa ja luoda jäsenistölle hyödyllisiä digitaalisia yhteisöpalveluja. TEK vastaa myös Suomen Teknillisen Seuran perinnöstä, ja sen tulee ottaa keskeinen asema tekniikan alan solmupisteenä. Siksi myös opiskelijoilla ja eläkeläisillä tulee jatkossakin olla vahva asema yhteisössämme.

 

Tavoitteitamme valtuustokaudella 2017-2020
 • Työpaikkojen syntymisestä ja sijoittumisesta Suomeen pidettävä huoli kehittämällä koulutusta, osaamista ja innovaatiotoimintaa
 • Tekniikan alan korkeakoulutuksessa tavoitteeksi maailman huipputaso ja tiivistettävä sen yhteyksiä työelämään 
 • Yrittäjyys saatettava tasaveroiseksi toimintamalliksi palkkatyön kanssa
 • Verotuksen tulee kannustaa työntekoa 
 • Vanhempainlomasta aiheutuvat kustannukset on jaettava tasapuolisemmin 
 • Nuorille joustava polku työelämään 
 • Työnteon on tarjottava perusta hyvälle elämälle 
 • Työkulttuuriin reilu meininki ja kannustavuutta
 • Eroon palkattomista ylitöistä 
 • Työssä matkustaminen on luettava työajaksi 
 • Osaamisen kehittäminen osaksi työtehtäviä 
 • Etätyötä, joustavaa työaikaa, uusia palkkausjärjestelmiä ja muita uudistuksia on kehitettävä yhdessä sopien 

 

Me kokoomuslaiset painotamme yhteiskunnallista vaikuttamista TEKin tavoitteiden toteuttamiseksi. Meistä monet toimivat myös päättäjän roolissa valtakunnan tai kunnan tasolla. Me olemme osa verkostoa, joka harrastaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Me osaamme vaikuttaa - asiallisesti, osaavasti ja päättäväisesti.

Kokoomuksen vaaliliitto - vastuuta jäsenistä ja koko Suomesta
www.kokoomustek.net