Katso kaikki Vihreiden ehdokkaat

 

VIHREÄT – ihmisläheisen teknologian puolesta.

 

Vihreiden vaaliteemat 2017:

 

Työn joustava yhdistäminen ja perustulo – opiskelun, työssäkäynnin ja yrittäjyyden joustava yhdistäminen työmarkkinatilanteesta riippumatta perustulon ja sääntelyiden järkevöittämisen avulla.  

Perhevapaat – lisätään perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta. Parannetaan isien asemaa perheessä ja turvataan äitien asema työelämässä. Kustannusneutraalin 5+5+5 -mallin kautta 6+6+6 -malliin. 

Maksuton koulutus ja laadukas tutkimus – koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta ja niiden laadun arvostusta on lisättävä. Maksuton ja laadukas koulutus on Suomen osaamisen ja hyvinvoinnin perusta ja valttimme maailmanlaajuisessa kilpailussa tulevaisuuden osaajista.

Tekniikan alan kiinnostavuus nousuun – tehdään matemaattis-luonnontieteellisistä aineista ja tekniikan alasta entistä kiinnostavampia jo alakoulusta alkaen. 

Tuottavuus ja työaika – teknologian tarkoitus on saada aikaan parempia tuloksia vähemmällä työllä. Työn tuottavuuden lisääntyminen voi näkyä myös työajan lyhentymisenä. Pelkkä kasvu, kaikkea lisää, ei ole itsetarkoitus. 

Ylityöt ja matkustaminen – tehdyt ylityöt ja matkustaminen tulee korvata lepoajalla. Aikaa ei tule käyttää työtarkoituksiin korvauksetta.

Etätyö ja digitalisaatio – työmotivaatio ja työn tulos kasvaa järkevän etätyön kautta. Poistetaan työpaikoilta etätyön byrokraattisuus ja hyödynnetään digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. 

Vihreä teknologia työllistäjänä – luodaan uusia työpaikkoja ja hyvinvointia vihreän teknologian avulla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä teknologisilla ratkaisuilla on keskeinen rooli uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja puhtaiden ratkaisujen osalta. 

Tasa-arvo – tekniikan ala on tasa-arvoista ja sukupuolineutraalia. Työnantajien ja oppilaitosten tulee kohdella tasa-arvoisesti kaikkia vähemmistöjä, naiset mukaanlukien.

 

ÄÄNESTÄ.